TOTUL PENTRU ASOCIATIILE DE PROPRIETARI!

  Inspector Resurse Umane

  Inspector Resurse Umane

Sarcini si responsabilitati

-Asigurarea unei bune evidente a contractelor individuale de munca si a carnetelor de munca.
-Gestionarea dosarelor personale ale angajatilor.
-Organizarea si derularea operatiunilor de evidenta a personalului si de salarizare in cadrul firmei.
-Intocmirea dosarelor de pensionare.
-Verifica valabilitatea actelor prezentate de angajati in vederea inscrierii lor in carnetul de munca / registrul de evidenta a salariatilor.
-Asigura intocmirea contractelor individuale de munca, precum si arhivarea acestora. Gestioneaza documentele de evidenta a contractelor de munca.
-Calculeaza drepturile salariale conform pontajului, contractelor de munca, politicii firmei si legislatiei in vigoare.
-Asigura completarea si transmiterea formalitatilor necesare catre banca pentru intocmirea cardurilor de salarii.
-Intocmeste si distribuie fluturasii de salarii.
-Primeste, verifica si arhiveaza certificatele medicale.
-Verifica prin sondaj condicile de prezenta cu pontaje.
-Tine evidenta concediilor de odihna pentru fiecare departament si verifica pontajele cu cererile de concediu de odihna, certificatele medicale si alte referate din cursul lunii.
-Intocmeste lunar un estimat privind cheltuielile cu salariile, precum si situatia privind cheltuielile totale, venitul net / salariat pe fiecare departament.
-Intocmeste fisele fiscale.
-La cererea salariatilor si in conformitate cu prevederile legale elibereaza adeverinte.
-Intocmeste dosare de pensionare conform legislatiei in vigoare.
-Primeste si analizeaza diferite cereri / reclamatii ale salariatilor in domeniul resurselor umane propunand solutii pentru rezolvarea acestora.
-Asigura deplina confidentialitate a datelor de personal cu care opereaza.
-Raspunde de modul de arhivare si de pastrare a documentelor de personal.
-Raspunde de transmiterea la timp si cu regularitate a tuturor taxelor si impozitelor aferente salariilor catre Administratia Financiara, Casa de Pensii etc.
-Raspunde de gestionarea documentelor de evidenta a contractelor de munca.
-Respecta prevederile legale in ceea ce priveste activitatea de gestiune a personalului.
-Respecta procedurile de lucru generale specifice firmei.
-Respecta termenele legale si cele impuse de procedurile firmei privitoare la documentele si actele de personal.
-Respecta Regulamentul Intern si Regulamentul de Organizare si Functionare.
-Respecta legislatia in vigoare referitoare la evidenta, inregistrarile si arhivarea documentelor de personal.

 

Copyright ©2011 Admin & Consulting SRL