TOTUL PENTRU ASOCIATIILE DE PROPRIETARI!

  Contabilitate si fiscalitate Asociatii de Poprietari

  Contabilitate si fiscalitate Asociatii de Poprietari

- organizarea contabilitatii in partida simpla ;
-gestionarea fondurilor banesti;
- intocmirea listelor lunare de plata ;
- calcularea penalizarilor conform Legii 196/2018 si a sistemului aprobat de adunarea generala;
-urmarirea soldurilor de achitat catre furnizori ;
-intocmirea statelor de plata ;
- intocmirea si pastrarea evidentelor contabile si a registrelor asociatiei de proprietari conform Anexei 2 a Ordinului Ministrului Economiei si Finantelor nr. 3103/2017: registrul de casa , banca,registrul jurnal, registrul de inventar, registre fonduri, etc.
-fise pe apartamente, fise pe furnizori, fise de materiale, consumabile
- intocmirea lunara si depunerea, semestriala, a situatiei elementelor de activ si pasiv ale asociatiei la Primaria de sector;
- intocmirea si depunerea declaratiilor fiscale la Administratia financiara;
- plata catre trezoreria sectorului a impozitului si contributiilor datorate de asociatia de proprietari pentru personalului angajat;
- prezentarea, la solicitarea membrilor asociatei de proprietari sau comitetului executiv a documentelor necesare unor verificari financiar-contabile a asociatiei de proprietari;
- intocmirea si prezentarea anuala, in adunarea generala a asociatiei de proprietari, a raportului privind situatia financiara a asociatiei de proprietari
-somarea restantierilor si aplicarea procedurii de recuperare a restantelor cu penalizarile aferente;
-respectarea regulamentului intern al asociatiei de proprietari privind citirea, calculul si repartizarea diferentelor cantitative la apa
;

 

Copyright ©2011 Admin & Consulting SRL