TOTUL PENTRU ASOCIATIILE DE PROPRIETARI!

  Administrarea completa a imobilului

  Administrarea completa a imobilului

- organizarea contabilitatii in partida simpla ;
- gestionarea bunurilor materiale ;
-gestionarea fondurilor banesti ;
- intocmirea listelor lunare de plata ;
- incasarea cotelor de contributie a proprietarilor la cheltuielile curente ale asociatiei precum si a altor venituri sau fonduri stabilite de asociatie;
- calcularea si incasarea penalizarilor conform Legii 196/2018 si a sistemului aprobat de adunarea generala;
-urmarirea soldurilor de achitat catre furnizori si evitarea sistarii serviciilor de utilitati ;
-intocmirea statelor de plata ;
- intocmirea si pastrarea evidentelor contabile si a registrelor asociatiei de proprietari conform Anexei 2 a Ordinului Ministrului Economiei si Finantelor nr. 3103/2017;
- intocmirea lunara si depunerea semestriala, a situatiei elementelor de activ si pasiv ale asociatiei, la Primaria de sector;
- intocmirea si depunerea declaratiilor fiscale la Administratia financiara;
- plata catre trezorerie a impozitului si contributiilor datorate de asociatia de proprietari pentru personalului angajat;
- prezentarea, la solicitarea membrilor asociatei de proprietari sau comitetului executiv a documentelor necesare unor verificari financiar-contabile a asociatiei de proprietari;
- intocmirea si prezentarea anuala, in adunarea generala a asociatiei de proprietari, a raportului privind administrarea condominiului ;
-somarea restantierilor si aplicarea procedurii de recuperare a restantelor cu penalizarile aferente;
-respectarea regulamentului intern al asociatiei de proprietari privind citirea, calculul si repartizarea diferentelor cantitative la apa ;
- verificarea contoarelor de bransament general aferent mai multor asociatii de proprietari si impartirea corecta conform protocolului incheiat intre asociatii;
- intocmirea unui necesar de materiale pentru intretinere si reparatii curente ale proprietatii comune si procurarea acestora in urma aprobarii comitetului executiv;
-intocmire si evidenta pe fise de magazie a materialelor existente pe stoc
-raportarea catre comitetul executiv a defectiunilor si luarea masurilor necesare pentru efectuarea la timp si eficient a lucrarilor de intretinere sau reparatii;
-prezentarea ofertelor obtinute si urmarirea realizarii contractelor pentru reparatii ;
- supravegherea executiei lucrarilor de reparatii si de intretinere si participarea la receptia lor ;
-supravegherea personalului angajat de asociatia de proprietari pentru curatenie, incarcarea si evacuarea gunoiului menajer ;
-verificarea periodica a proprietatii comune in vederea inlaturarii defectelor aparute la instalatiile de folosinta comuna si a eliminarii pierderilor ;
-interventia in timp util in cazul avariilor ,inundatiilor, defectiunilor aparute la instalatiile comune al imobilului ;
- efectuarea de mici reparatii la elementele proprietatii comune
.

 

Copyright ©2011 Admin & Consulting SRL